3,560,000 تومان

ماساژو گردن ، کتف و شانه

ماساژور بدون بند MX-RA21

2,980,000 تومان

کوسن ماساژور

ماساژور کمری MX-RB01

4,580,000 تومان

ماساژو گردن ، کتف و شانه

ماساژور گردنی بند دار MX-RN03

3,980,000 تومان